General Links

Han Oostdijk

2019/12/21

Date last run: 04Feb2021

Introduction

Collection of links. Work still in progress ….

Maps and Carthography

Maps

Netherlands (in Dutch)

Zeeland

Amsterdam

Organisations

OGC

North American Cartographic Information Society (NACIS)

Old maps (general)

International Conference on the History of Cartography (ICHC2019)

Courses

31 oktober – 12 december

Toen er nog geen luchtfoto’s werden gemaakt en de GPS nog niet was uitgevonden, was men toch in staat een geslaagd beeld van de omgeving en zelfs van de wereld te maken. Hoe? Dat kom je te weten in de cursus Historische Cartografie in Vogelvlucht bij het Allard Pierson. De cursus wordt gegeven door conservator cartografie, geografie en reizen Reinder Storm, bijzonder hoogleraar Historische Cartografie Bram Vannieuwenhuyze en Jansonius-conservator en hoofd van onderzoeksprogramma Explokart Peter van der Krogt. Beknopte biografie.

Centraal Bureau voor de Statistiek (Statistics Netherlands)

Spatial software

General programming with R

R packages

D3

Data Science

Data Science as a profession

Data Science books

Infra structure

Git

Magick

Screen recording

Historical versions of websites

Encodings

ExpressVPN

DevOps eBooks

General programming with R

Advanced R

R Packages

Using additional languages

Purrr

Graphics

Simulation

Publication with R

RMarkdown and friends

Advanced R Markdown Workshop rstudio::conf 2019 Austin, TX.

pagedown

Hugo websites

blogdown

User experiences with Hugo

HTML

Archaeology and Computing

Conferences

rstudio::conf 2020

useR2019

rstudio::conf 2019

rstudio::conf 2018

Web sémantique et Web de données

Twitter

Notebooks

To Be Read